Banásová Dominika

Banásová Dominika, Ing.

Position: 

  • PhD student
Department of Artificial Intelligence
Phone: +421 2 60291 801

Room: 

D707

Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan: Adaptívne paralelné genetické algoritmy. Diplomová práca. 2018.

Banásová, Dominika -- Paulusová, Jana: Návrh parametrov spojitého regulátora pre riadený systém. Bakalárska práca. 2016. 46 s.

Course Position
Artificial Intelligence 2 Teacher

2013 - 2016

študentka Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2016 - 2018

študentka Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2018

študentka PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave