Beňo Peter

Beňo Peter, MSc.

Position: 

  • PhD student
Department of Robotics
Phone: +421 2 60291 605

Room: 

D616
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

  • Beňo, Peter: GUI pre modelovanie lineárnych dynamických systémov.
    Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2011. 47 s.
  • Beňo, Peter: Spracovanie dát zo snímača Kinect za účelom tvorby 3D mapy prostredia.
    Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2013. 61 s.

 

2008 - 2011

undergraduate student
Industrial Informatics

FEI STU in Bratislava

2011 - 2013

graduate student
Robotics

FEI STU in Bratislava

from 2013

PhD. student
Automation and Control

Institute of Robotics and Cybernetics,
FEI STU in Bratislava