Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI

Title: 

Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI

Project type / Agency: 

Iné

Project code: 

5_c

Project duration: 

1. March, 2007 to 31. December, 2007

Solver: