Control of complex systems

Projekt je zameraný na rozvoj moderných , netradičných a inteligentných metód adaptívneho a robustného riadenia zložitých systémov s využitím distribuovaných štruktúr riadiacích systémov. V adaptívnom riadení pôjde o rozvoj metód so zdokonaleným systémom učenia sa , robustifikácie algoritmov riadenia pri existencií neurčitostí v systéme. V robustnom riadení pôjde o rozpracovanie nových metód návrhu decentralizovaných regulátorov vo frekvenčnej a časovej oblastí so zameraním sa na priemyselné PID regulátory, sieťové regulačné obvody a hybridné systémy. V optimalizácií pôjde o rozvoj metód riadenia zložitých systémov a optimalizáciu procesu výroby pomocou programového systému Witness. Výsledky budú aplikovateľné v oblastí riadenia technologických procesov, v riadení dynamických režimov elektrizačnej sústavy a pod. Komplexnosť riadiacích systémov bude zabezpečená aj riešením úloh reálneho času v riadení zložitých technologických procesov.

Title: 

Control of complex systems

Project type / Agency: 

VEGA

Project code: 

1/3841/06

Project duration: 

1. January, 2006 to 31. December, 2008

Tags: 

Zložité systémy, robustné a adaptívne riadenie, hybridné systémy, sieťové regulačné obvody, výrobné systémy

Solver: