Control of a service robot

Cieľom projektu je výskum v oblasti servisnej robotiky, orientovaný predovšetkým na lokalizáciu a navigáciu mobilných robotov v neznámom štruktúrovanom prostredí. Servisné roboty sú riadené diaľkovo alebo autonómne. Pri autonómnom riadení riadiaci systém väčšiny súčasných servisných robotov predpisuje robotu len náhodný pohyb. Preto je dôležitý výskum v oblasti návrhu inteligentných metód riadenia servisného robota. To znamená, že je potrebné navrhnúť také metódy lokalizácie a navigácie, ktoré budú viesť k inteligentnej činnosti servisného robota. Projekt je zameraný na zlepšenie alebo návrh nových metód lokalizácie a navigácie servisných robotov. Ciele projektu sú formulované v teoretickej, ale aj praktickej oblasti. Navrhnuté postupy budú overené simulačne a na reálnej robotickej platforme. Zabezpečenie vyriešenia definovaných úloh si vyžaduje hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré je na pracovisku už čiastočne k dispozícii.

Title: 

Control of a service robot

Project type / Agency: 

Program na podporu mladých výskumníkov / Program to support young researchers

Project code: 

RSR

Project duration: 

1. January, 2011 to 31. December, 2012

Tags: 

Program na podporu mladých výskumníkov / Program to support young researchers

Solver: