Design of a method of utilizing 3D means of modelling and virtual reality under conditions of teaching in specialized laboratories

Inovácia obsahu predmetov nových študijných programov predpokladá využívanie najmodernejších softvérových prostriedkov, medzi ktoré nesporne patria špičkové grafické programy, ktoré umožňujú komplexný pohľad na riešenú problematiku a užívateľsky prehľadné prostredie. Viaceré grafické systémy využívajú na vizualizáciu modelovaných procesov tzv. virtuálnu realitu (VR). Pracovisko riešiteľa projektu je vybavené špecializovanými laboratóriami - počítačovými učebňami umožňujúcimi využíval možnosti virtuálnej reality. Efektívne využívanie v rámci výučby predpokladá prípravu metodiky využívania tých to prostriedkov, prípravu didaktickej literatúry ako aj samotných grafických modelov, použiteľných v rámci vyučovaných predmetov.

Title: 

Design of a method of utilizing 3D means of modelling and virtual reality under conditions of teaching in specialized laboratories

Project type / Agency: 

KEGA

Project code: 

3/7307/09

Project duration: 

1. January, 2009 to 31. December, 2011

Tags: 

3D model, virtuálne modelovanie, simulácia, CA technológie

Solver: