Development and integration of nonlinear system methods

Technologické pokroky umožnené objavmi v oblastiach senzorov a akčných členov, novými možnosťami výpočtovej a komunikačnej techniky a počítačových sietí dnes otvárajú široký priestor na aplikáciu nových, prípadne aj historických a sofistikovaných teoretických poznatkov v praxi.

Title: 

Development and integration of nonlinear system methods

Project type / Agency: 

VEGA

Project code: 

1/3089/06

Project duration: 

1. January, 2006 to 31. December, 2008

Tags: 

Vstavaný systém, viacosový pohybový systém, premenlivé časové oneskorenia

Solver: