Development of distance and electronic learning at FEI STU

Podľa charakteru predmetu a možností cieľovej skupiny a autorského kolektívu bude stanovený optimálny študijný balík, ktorý môže pozostávať z tlačených materiálov vytvorených podľa zásad pre dištančné vzdelávanie, elektronických materiálov na báze Internetu alebo interaktývnych multimediálnych CD ROM, audio a video materiálov, sprievodcov ku štúdiu. atď.

Title: 

Development of distance and electronic learning at FEI STU

Project type / Agency: 

Iné

Project code: 

5 c

Project duration: 

1. May, 2006 to 31. May, 2007

Tags: 

študijné materiály, bakalárske štúdium, inžinierske štúdium

Solver: