Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu zamestnania a konkurencieschopnosť Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja vzdelávania a podpory doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pripravovaných pre potreby rozvoja automatizácie v priemysle, pre súčasné i perspektívne, na automobilovú výrobu a vývoj nadväzujúce priemyselné parky a inštitúcie, rýchlo sa rozvíjajúce nielen v rôznych oblastiach cieľového regiónu ale i na celom Slovensku.

Title: 

Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR

Project type / Agency: 

Europsky socialny fond

Project code: 

13120200115

Project duration: 

17. February, 2006 to 30. November, 2008

Solver: