Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career

V projekte plánované aktivity majú zvýšiť kvalitu prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia STU Bratislava resp. u absolventov iných vysokých a stredných škôl. Počas štúdia a po skončení študijného obdobia im umožnia dosiahnuť úroveň z využitia nových ICT na nami navrhovaných úrovniach a na úrovni medzinárodne uznávaného štandardu ECDL. 

Title: 

Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career

Project type / Agency: 

Európsky sociálny fond

Project code: 

13120120100

Project duration: 

1. January, 2004 to 31. December, 2008

Tags: 

ECDL, ICT

Solver: