Ernek Martin

Ernek Martin, MSc. PhD.

Position: 

 • Teacher
Department of Cybernetics
Phone: +421 2 60291 722

Room: 

D303
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

 • Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Murgaš, Ján - Ernek, Martin: Influence of the Conditions of Power Lines Connection on Restoration of Power System after Blackout. In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom
 • Ernek, Martin - Poliačik, Michal: Cooperation of Wind Power Plants with Slovak Power system. In: International Symposium ""Energetics 2008"" : Ohrid, Macedonia, 9.-11.10.2009. - : Association of Energy Department Engineers of Macedonia, 2008. - 8 s.
 • Ernek, Martin - Foltin, Martin : Power Extension Library. In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom
 • Ernek, Martin - Foltin, Martin : Primary Control of Voltage and Power in Slovak Power System. In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin: Model of Slovak Power System Using Simpowersystem. In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin - Hnát, Juraj: Simpowersystem in Education. In: Technical Computing Prague 2006 : 14th Annual Conference Proceedings. Praha/ČR/, 26.10.2006. - Praha : Humusoft s.r.o, 2006. - ISBN 80-7080-616-8. - CD-Rom
 • Pavlúsová, Andrea - Foltin, Martin - Ernek, Martin: Modelling of Heating Systems. In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom
 • Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Qualitative Aspects of Wind Energy. In: International Symposium ""Energetics 2008"" : Ohrid, Macedonia, 9.-11.10.2009. - : Association of Energy Department Engineers of Macedonia, 2008. - 6 s.
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin: Matlab (7) SimPowerSystems. In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 11 (2009), s. 64-65
 • Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Effective Speed Controller in Island Operation. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), CD-Rom
 • Poliačik, Michal - Ernek, Martin - Murgaš, Ján: Adaptívne riadenie dávkovania liečiv. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 156-159
 • Ernek, Martin - Murgaš, Ján - Gramblička, Miroslav: Dynamic Characteristics Analysis of Power System in Island Operation. In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[7]
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin - Murgaš, Ján: Model of 400 kV Slovak Power System. In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom
 • Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Effective Speed Controller in Islands Operation. In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom
 • Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Ernek, Martin - Gramblička, Miroslav: Power System Emergency Control. In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[9]
2000 - 2008 FEI STU in Bratislava
  student
  study programme Cybernetics
2008 -2012 FEI STU in Bratislava
  PhD. student
  study programme Cybernetics
from 2012 IRC FEI STU in Bratislava
  research worker
2013 PhD. 

 

Research focus

Control of power systems
Control of nonlinear systems

Course Position
Dynamika elektrizačných sústav Teacher
Riadenie nelineárnych systémov Teacher