Goga Jozef

Goga Jozef, Ing.

Position: 

  • PhD student
Department of Artificial Intelligence
Phone: +421 2 60291 488

Room: 

D706

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír:
Hand gesture recognition using 3D sensors.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 181--184. ISBN 978-953-184-230-3.

Kajan, Slavomír -- Pernecký, Daniel -- Goga, Jozef:
Application of neural network in medical diagnostics.
In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015. 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír:
Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov.
Diplomová práca. FEI STU 2017. 56 s.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír:
Využitie neurónových sietí na diagnostiku ochorení.
Bakalárska práca. FEI STU 2015. 43 s.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Priemyselná informatika
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Robotika a kybernetika
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Robotika a kybernetika
  Zameranie výskumu:
Diagnostika v biomedicíne pomocou neurónových sietí.
Rozpoznávanie statických gest a všeobecná diagnostika pomocou metód strojového učenia.
Konvolučné neurónové siete a vizualizácia príznakov.
Posilňované učenie a využitie neurónových sietí v riadení.

 

Course Position
Artificial Intelligence Teacher
Introduction to engineering and safety in electrical engineering Teacher