High-tech welding technologies research for industrial applications

Projekt je zameraný na podporu priemyselných výskumno-vývojových pracovísk, ktoré sú schopné poskytnúť komplexné riešenia a služby s využitím moderných high-tech zváracích technológií. Predložený návrh projektu si za svoju prioritnú úlohu stanovuje posunutie znalostnej a technickej úrovne výskumného pracoviska PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. v oblasti high-tech zváracích technológií na aktuálnu európsku a svetovú úroveň. Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU v rámci projektu zabezpečuje aplikovaný výskum v oblasti sieťových riadiacich systémov.

Title: 

High-tech welding technologies research for industrial applications

Project type / Agency: 

MŠ Stimuly

Project code: 

Weldtech

Project duration: 

1. January, 2010 to 31. December, 2013

Solver: