Intelligent control of a service robot

Projekt sa zaoberá inteligentným riadením mobilných servisných robotov. Zdokonaľovanie mobilných servisných robotov v súlade so špecifickými potrebami zákazníkov, aplikovaný výskum s overením na funkčnom vzore je náplňou projektu v týchto aspektoch: užívateľsky príjemné operátorské rozhranie, autonómne riadenie, koordinovaná činnosť robotov.

Title: 

Intelligent control of a service robot

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

VMSP-P-0004-09

Project duration: 

1. January, 2009 to 1. September, 2011

Tags: 

Servisný robot, rozpoznanie reči, analýza obrazu, koordinovaná činnosť, riadiaci algoritmus

Solver: