Intelligent navigation of a service robot

Aplikácia  sofistikovaných metód fúzie senzorickej informácie s cieľom extrahovať poznatky o prostredí a vnútornom stave robota. Syntéza prevažne behaviorálne založených učiacich sa algoritmov navigácie v neznámom prostredí. Algoritmy budú verifikované  simuláciou a validované na reálnom robote operujúcom v  prirodzenom neštrukturovanom prostredí.

Title: 

Intelligent navigation of a service robot

Project type / Agency: 

VEGA

Project code: 

1-0177-11

Project duration: 

1. January, 2011 to 31. December, 2014

Solver: