Intelligent Predictive Control Methods for Nonlinear Systems (IPMANS)

V posledných desiatich rokoch nastal vo svete výskumnej oblasti zvýšený záujem o vývoj a aplikáciu nových metód automatického riadenia využívaných inteligentné a prediktívne techniky. V prvej etape sa vykoná analýza metód modelovania nelineárnych dynamických systémov s použitím konvenčných a inteligentných techník (soft technik) založených na fuzzy množinách, umelých neurónových sietí a genetických prístupov. Cieľom druhej etapy je návrh a vývoj programového modulu pre off-line a on-line identifikáciu nelineárnych dynamických systémov s využitím soft-technik v prostredí Matlab - Simulink a v jazyku C++.

Title: 

Intelligent Predictive Control Methods for Nonlinear Systems (IPMANS)

Project type / Agency: 

VEGA

Project code: 

1/3100/06

Project duration: 

1. January, 2006 to 31. December, 2008

Tags: 

Nelineárne systémy, Inteligentné systémy, prediktívne metódy riadenia

Solver: