Intelligent Systems

Projekt je zameraný na tvorbu infraštruktúry pracovísk FEI STU zameranej na inteligentné senzorové, výkonné a riadiace systémy s orientáciou na mechatronické a energetické aplikácie. V rámci projektu sa vytvoria v spolupráci s praxou na riešenie aktuálnych úloh špecifické technické a programové prostriedky umožňujúce matematické a fyzikálne modelovanie procesov.

Title: 

Intelligent Systems

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

SUSPP-0007-07

Project duration: 

1. April, 2008 to 31. December, 2008

Tags: 

umelá inteligencia, inteligentné systémy, integrácia, mikroelektronika, mechatronika, energetika

Solver: