Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

Cieľ projektu: Posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi hospodárskou a akademickou sférou vytvorením kompetenčného centra orientovaného na inteligentné technológie.

Project code: 

ITMS 26240220072

Project duration: 

1. September, 2011 to 31. December, 2014

Solver: