Mini - portable meteorological radar - MMRradarpre operatívne potreby užívateľov.

Malý meteorologický radar (MMR) je zariadenie pozostávajúce s malorozmerného ľahkého leteckého palubného meteorologického radaru spojeného prostredníctvom elektronickej karty RP s PC procesorom. Prostredníctvom RP bude riadený radar a spracovanie údajov.

Title: 

Mini - portable meteorological radar - MMRradarpre operatívne potreby užívateľov.

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVV-99-P05005

Project duration: 

1. August, 2005 to 31. July, 2007

Tags: 

radar, nebezpečné meteorologické javy, intenzívne zrážky

Solver: