Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.

Title: 

Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVT-51-011602

Project duration: 

1. September, 2002 to 31. August, 2005

Solver: