Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)

Príprava absolventov Fei STU Bratislava pre projektovanie IB (Inteligentných budov) s využitím budúcich technologických systémov a zariadení musí byť v súlade s požiadavkami praxe. Pre potreby základnej výuky ako aj rekvalifikácie projektantov špecialistov pre elektro vrstvu IB sa ukázalo nevyhnutné zaviesť nové študijné zameranie. Projekt sa zaoberá vytvorením nového medzioborového študijného programu, SW nástrojov pre tvorbu a modifikáciu moderných e-learningových prostriedkov a vybudovaním špeciálneho laboratória pre modelovanie a simuláciu IB s využitím možností VR (virtuálna technika) a počítačovej grafiky.

Project type / Agency: 

KEGA

Project code: 

3/5179/07

Project duration: 

1. May, 2007 to 31. December, 2009

Tags: 

Inteligentné budovy, Informačné technológie, E-pedagogika, Internet, EQF (European qualification frames)

Solver: