A networked control system for industrial applications

Výskum metodiky pre navrhovanie sieťových riadiacich systémov pre priemyselné prostredie. Rozvoj metód analýzy a syntézy zložitých dynamických systémov na báze decentralizovaného riadenia za podmienok variabilných dopravných oneskorení. Rozvoj metód diskrétneho riadenia v reálnom čase pre dekomponované zložité dynamické systémy. Riešenie problémov globálnej stability totálne decentralizovaného riadenia aj hierarchického riadenia. Výskum sofistikovaných funkcií sieťového riadenia systému v oblasti robotiky a špeciálnych technológií. Návrh univerzálneho sieťového riadiaceho systému, ktorý je vhodný aj pre náročné priemyselné prostredie v oblasti laserových, plazmových a elektrónlúčových technologických komplexov. Návrh funkčnej schémy sieťového riadiaceho systému. Návrh a realizácia technických a programových prostriedkov. Návrh a realizácia modelu špeciálneho technologického komplexu s nasadením navrhnutého sieťového riadiaceho systému. Riešenie problémov vibrácie konštrukčných uzlov.

Title: 

A networked control system for industrial applications

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVV-99-045805

Project duration: 

1. March, 2006 to 28. February, 2009

Tags: 

automatizácia procesov, riadenie zložitých systémov, kvalita riadenia

Solver: