PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

SK-FR-0013-11

Project duration: 

1. January, 2012 to 31. December, 2013

Solver: