Paulusová Jana

Paulusová Jana, MSc. PhD.

Position: 

  • Teacher
Department of Cybernetics
Phone: +421 2 60291 262

Room: 

D411
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Control of Nonlinear Process. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 21-24
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Fuzzy-Neuro Predictive Controller Tuned by Genetic Algorithms. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 45-49
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Predictive Control of MIMO System. In Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. Pardubice: University of Pardubice, 2010, s. 106. ISBN 978-80-7399-951-3.
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Robust Predictive Fuzzy Control. In: CONTROLO 2006 : 7th Portuguese Conference on Automatic Control. Lisbon, Portugal, 11.-13.9.2006. - : IFAC, 2006. - CD-Rom
  • Paulusová, Jana - Šolek, Michal - Dúbravská, Mária: Design of Fuzzy Controller Tuned by Genetic Algorithms. In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária - Kozák, Štefan: Fuzzy Logic Autotuning Methods for PID Controller Applied to Nonlinear Process. In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Grošek, Jakub: Nonlinear Model-Based Predictive Control. In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Fuzzy Logic Autotuning Methods for Predictive Controller. In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2010), http://www.posterus.sk/?p=7961
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Controller Based on Fuzzy-Neuro Model. In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - august (2010), http://www.posterus.sk/?p=8027
Course Position
Advanced Control Theory Teacher, Lecturer
System Sciences Teacher, Lecturer
Applied Mathematics Teacher
Automatic Control 1 Teacher
Automatic Control 2 Teacher
Modeling and Simulation using MATLAB Teacher, Lecturer
1993 - 1999 FEI STU in Bratislava
  student
  study programme Automation
1998 Dep. of Technical Education in Bratislava
  ...pedagogická spôsobilosť vyučovať odborné predmety
  Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov.
1999 - 1999 FEI STU in Bratislava
  PhD. student
  courses: linear systems, optimization
2002 - 2010 Dep. of Automatic Control Systems / Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
  researcher
  courses: Linear System Control, Continuous Processes, Advanced Control Methods, Advanced Methods of Automatic Control Theory
2010 Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
  PhD.
  study programme Automation
2010 - dodnes Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
  assistant lecturer
  courses: Linear System Control, Modelling and Simulation, Control Theory 2, Cybernetics 2, Continuous Processes, Advanced Control Methods for Mechatronic Systems