Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii - Čiastková úloha FEI: Modelovanie regulácie krvného tlaku

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVV-0523-10

Project duration: 

1. May, 2011 to 31. October, 2014

Solver: