Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie

Title: 

Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVT-99-026504

Project duration: 

26. January, 2005 to 27. January, 2005

Solver: