Robustné riadenie systémov

Title: 

Robustné riadenie systémov

Project type / Agency: 

Medzivládna dohoda

Project code: 

129/194

Project duration: 

1. January, 2002 to 31. December, 2003

Solver: