Slačka Juraj

Slačka Juraj, MSc. PhD.

Position: 

  • Teacher
Department of Artificial Intelligence
Phone: +421 2 60291 752

Room: 

D703
Publikácie:
Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj
Computing of Neural Network on Graphics Card
In Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010.
Bratislava: RT Systems, 2010, ISBN 978-80-970519-0-7.

Slačka, Juraj - Miklovičová, Eva
Control of Nonlinear Systems
In Technical Computing Bratislava 2012 [elektronický zdroj] : 20th Annual Conference Proceedings. Bratislava, 7.11. 2012.
Bratislava: RT Systems, 2012, s. 6. ISBN 978-80-970519-4-5.

Slačka, Juraj
Control of Nonlinear Systems
In ELITECH´14 [elektronický zdroj] : 16th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 4 June 2014.
Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, s. 4. ISBN 978-80-227-4171-2.

Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj
Parallel Computing on Graphics Cards
AT&P Journal Plus Č. 1: Systémy automatického riadenia. s. 49--52. ISSN 1336-5010.

Slačka, Juraj
Riadenie nelineárnych systémov
Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2012. 78 s.

Slačka, Juraj
Paralelné výpočty na grafickej karte
Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2010. 37 s.

 

2007 - 2010 FEI STU in Bratislava
  student
  Industrial Informatics
2010 - 2012 FEI STU in Bratislava
  student
  Cybernetics
2012 - 2015 Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
  PhD student
  Cybernetics
2015 Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
  research worker
  Dep. of Control Theory
August 26, 2015

defense of PhD. dissertation

since 2016 Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
senior lecturer
Dep. of Cybernetics

 

Research focus

Computer systems
Safety critical software
Automation
Intelligent buildings

Course Position
Computer Architecture Teacher, Lecturer
Operačné systémy RT Teacher, Lecturer