Sojka Adam

Sojka Adam, MSc.

Position: 

  • PhD student
Department of Robotics
Phone: +421 2 60291 545

Room: 

D606
Publikácie:

Sojka, Adam -- Dekan, Martin
Meranie pomocou čiarového senzora a priemyselného manipulátora. Diplomová práca. 2018.

Sojka, Adam -- Duchoň, František
Využitie metód umelej inteligencie pri riadení mobilných robotov. Bakalárska práca. 2016. 75 s.

2013 - 2016

Bachelor study
Robotics and Cybernetics

FEI STU in Bratislava

2016 - 2018

Master study
Robotics and Cybernetics

FEI STU in Bratislava

since 2018

PhD. study
Robotics and Cybernetics

Institute of Robotics ane Cybernetics
FEI STU in Bratislava

 

Research focus

Localization of mobile robot
Navigation of mobile robot
Laser scanner
Path segmentation in deep neural networks