Szabová Martina

Szabová Martina , MSc.

Position: 

  • PhD student
Department of Robotics
Phone: +421 2 60291 432

Room: 

D605
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Lokalizácia robota pomocou GNSS systému s využitím prvkov umelej inteligencie. Diplomová práca. FEI STU, Bratislava 2015

Multikriteriálne rozhodovanie s využitím fuzzy množín v prostredí GIS. Bakalárska práca. Stavebná fakulta STU, Bratislava 2012.

2009 - 2012

Bc student
study programme
Geodesy and Cartography

Faculty of Civil Engineering,
STU in Bratislava
 

2012 - 2015

MSc student
study programme Cybernetics

FEI STU in Bratislava

from 2015

PhD student
study programme Cybernetics

Institute of Robotics and Cybernetics,
FEI STU in Bratislava