The virtual laboratory of technologic processes controlling by using programmable controllers

Projekt sa zaoberá realizáciou virtuálneho laboratória, rozloženého fyzicky na dvoch fakultách - FEI TU v Košiciach a FEI STU v Bratislave. Každá jeho časť bude obsahovať niekoľko výukových pracovísk s fyzikálnym modelom jednoduchého procesu, programovateľnýcm automatom pre realizáciu jeho riadenia a PC pre jeho lokálnu obsluhu. Všetky pracoviská budú cez lokálnu sieť a server pripojené na internetovú sieť danej univerzity. Toto riešenie umožní študentom z oboch fakúlt kompletné využívanie každého z pracovísk virtuálneho laboratória z ľubovoľného PC pripojeného na internetovú sieť a tým získavanie praktických skúseností s riadením procesov logickými automatmi.

Title: 

The virtual laboratory of technologic processes controlling by using programmable controllers

Project type / Agency: 

KEGA

Project code: 

3/4196/06

Project duration: 

1. July, 2006 to 31. December, 2008

Tags: 

Riadenie procesov, virtuálna výuka, virtuálne laboratórium

Solver: