Vývoj 1-DOF haptického zariadenia

Title: 

Vývoj 1-DOF haptického zariadenia

Project duration: 

1. June, 2012 to 31. January, 2013

Solver: