Projekty a záverečné práce


Postup odovzdávania písomných správ o riešení projektov do AIS

  1. Portál študenta
  2. Miesto odovzdania
  3. V časti Kam môžem odovzdať – Vkladať súbory (pre príslušný predmet)
  4. Odovzdať súbor
  5. Potvrdiť odovzdanie

Upozornenie:

  1. Po potvrdení odovzdania súboru sa miesto odovzdania uzatvorí a nebudete môcť vykonávať žiadne zmeny.
  2. Po uplynutí termínu odovzdania sa miesto odovzdania v AIS uzavrie a písomnú správu už nebude možné do AIS vložiť.