ELITECH 2014 - Rokovanie v sekcii Kybernetika a robotika