Predstavovanie kandidáta na funkciu dekana FEI STU + zasadnutie akademickej obce