Promócie absolventov inžinierskeho štúdia 9.7.2019