Alphabetical List of Staff by Department

Phone: +421-2-60291-extension
e-mail: firstname.lastname@stuba.sk

Department of Robotics
Name Room Position Responsibility
Adamík Michal MSc. D606 Doktorand
Babinec Andrej Assoc. Prof. PhD. D610 Pedagóg
Chovanec Ľuboš MSc., PhD. D614 Pedagóg
Dekan Martin MSc. PhD. D615 Pedagóg
Dobiš Michal MSc. D605 Doktorand
Dúbravský Jozef MSc., PhD. D607 Pedagóg
Duchoň František Prof. PhD. D612 Pedagóg Zástupca riaditeľa
Hubinský Peter Prof. PhD. D617 Pedagóg Vedúci oddelenia
Jurišica Ladislav Prof. PhD. D611 Emeritný profesor
Kľúčik Marian MSc. D616 Doktorand
Kohút Miroslav MSc. D605 Doktorand
Lučan Martin MSc. D614 Doktorand
Mráz Eduard MSc. D613 Doktorand
Pásztó Peter MSc. PhD. D609 Pedagóg
Rodina Jozef MSc. PhD. D613 Pedagóg
Sojka Adam MSc. D606 Doktorand
Stanko Jaromír MSc. D613 Doktorand
Tölgyessy Michal MSc. PhD. D616 Pedagóg
Department of Cybernetics
Name Room Position Responsibility
Ernek Martin MSc. PhD. D303 Pedagóg
Ivan Martin MSc. D309 Doktorand
Kardoš Ján Assoc. Prof. PhD. D410 Pedagóg
Králová Zdenka Assoc. Prof. PhD. D311 Pedagóg
Miklovičová Eva Assoc. Prof. PhD. D304 Pedagóg Prodekanka
Mrafko Leo MSc. PhD. D317 Pedagóg
Murgaš Ján Prof. PhD. D305 Pedagóg Vedúci oddelenia
Musilová Michaela Dr. MSc. DP02 Výskumný pracovník
Paulusová Jana MSc. PhD. D411 Pedagóg
Tárník Marián MSc. PhD. D310 Pedagóg
Veselý Vojtech Prof. DrSc. D316 Výskumný pracovník
Vitko Anton Prof. PhD. D408 Výskumný pracovník
Vitková Zuzana Assoc. Prof. RNDr. PhD. D409 Výskumný pracovník
Vörös Jozef MSc. PhD. D613 Výskumný pracovník
Department of Artificial Intelligence
Name Room Position Responsibility
Banásová Dominika MSc. D707 Doktorand
Goga Jozef MSc. D706 Doktorand
Hvozdík Milan MSc. D706 Doktorand
Kajan Slavomír MSc. PhD. D704 Pedagóg
Komák Martin MSc., PhD. D708 Pedagóg
Körösi Ladislav MSc. PhD. D705 Pedagóg
Pavlovičová Jarmila Prof. PhD. D401 Pedagóg Riaditeľka
Puterka Boris MSc. D706 Doktorand
Sekaj Ivan Assoc. Prof. PhD. D701 Pedagóg Vedúci oddelenia
Slačka Juraj MSc. PhD. D703 Pedagóg
Žalman Milan Prof. PhD. D608 Emeritný profesor
Administrative-Technical Department
Name Room Position Responsibility
Foltinová Alena Mgr. D417 Admin.-tech. pracovník
Hochschornerová Beáta D413 Admin.-tech. pracovník Asistentka riaditeľa
Semanová Andrea Mgr. D415 Admin.-tech. pracovník Tajomníčka