Výskum, publikácie

Vojtech Veselý, Danica Rosinová, Alena Kozáková:
Robust Controller Design

FELIA, Bratislava 2015

Subscribe to RSS - Výskum, publikácie