O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

Si študentom robotiky a kybernetiky? Máš chuť kódovať, pracovať v tíme, získať nové skúsenosti a ešte k tomu aj spoločne vyhrať 1500 Eur? Prihlás sa vyplnením formulára do 18. októbra.

Pri príležitosti 60. výročia od počiatku výučby automatizácie na FEI STU v Bratislave bola vydaná táto publikácia. Jej autormi sú František Duchoň, Peter Hubinský, Ladislav Jurišica, Ján Murgaš, Jarmila Pavlovičová a Milan Žalman.

29. január, 2020 - 1. február, 2020
Velké Karlovice, ČR
30. október, 2019 (15:00)
Aula prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300)
23. október, 2019 (10:00)
FEI STU
4. október, 2019 (09:30)
zasadačka ÚRK, D-424
27. september, 2019
ÚRK FEI STU

Rozvrh hodín ZS 2019/2020 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, a pre predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS