12.12.2016 výučba ako v pondelok

Dátum: 

12.12.2016