15.12.2016 výučba ako v piatok

Dátum: 

15.12.2016