17.12.2019 výučba ako v piatok

Dátum: 

17.12.2019