75. výročie výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky

Dňa 29. novembra 2016 o 14.00 hod. sa v Aule prof. Ľudovíta Kneppa na FEI STU konalo slávnostné zasadnutie Akademickej obce FEI STU pri príležitosti osláv 75. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky. Za prínos k rozvoju FEI STU boli ocenené mnohé osobnosti aj z oblasti robotiky a kybernetiky.
Viac

 

xtarnik