Adamík Michal

Adamík Michal, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 545

Miestnosť: 

D606
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Adamík, Michal -- Babinec, Andrej -- Chovanec, Ľuboš
Tool path generator for artistic drawing with industrial robot.
In ISMCR 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 3--1. ISBN 978-1-7281-4899-1.

Slodičák, Bohumil -- Konečný, Maroš -- Baršovský, Michal -- Adamík, Michal
Riadenie technológie tunelov Ovčiarsko a Žilina, 1. časť. Inžinierske stavby, 2019,  67, s. 42--44.

Dekanová, Martina -- Duchoň, František -- Pásztó, Peter -- Adamík, Michal
Localization and path planing in Open Street Map.
In QUAERE 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, s. 1476--1482. ISBN 978-80-87952-26-9.

Dekanová, Martina -- Duchoň, František -- Pásztó, Peter -- Adamík, Michal -- Kľúčik, Marian
Mobile robot localization and path planning in Open Street Map.
GRANT Journal [elektronický zdroj], 2018, 7, s. 134--136.

Adamík, Michal -- Babinec, Andrej 
Generovanie trajektórií pre robotický manipulátor na báze vektorovej grafiky.
Automa 2017, 23, s. 78--79.

Adamík, Michal -- Babinec, Andrej:
Použitie robotického manipulátora v robotizovanom kreslení.
Diplomová práca. FEI STU 2016. 55 s.

Adamík, Michal -- Mrosko, Marián
Virtuálne modely reálnych systémov.

Bakalárska práca. Bratislava : FEI STU 2013. 36 s.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Priemyselná informatika
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Robotika a kybernetika
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Robotika a kybernetika

 

Zameranie výskumu

Vývoj metód generovania trajektórií pre robotické manipulátory

Parametrické programovanie robotických manipulátorov

Vývoj grafického rozhrania pre vizualizácie diaľnic a cestnej dopravy

Generovanie dátových štruktúr pre databázové systémy

Predmet Pozícia
Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike Cvičiaci