Adamík Michal

Adamík Michal, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 545

Miestnosť: 

D606
Publikácie:

Adamík, Michal -- Babinec, Andrej -- Chovanec, Ľuboš
Tool path generator for artistic drawing with industrial robot.
In ISMCR 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 3--1. ISBN 978-1-7281-4899-1.

Dekanová, Martina -- Duchoň, František -- Pásztó, Peter -- Adamík, Michal -- Kľúčik, Marian
Mobile robot localization and path planning in Open Street Map.
GRANT Journal [elektronický zdroj], 7. s. 134--136.

Adamík, Michal -- Babinec, Andrej:  Generovanie trajektórií pre robotický manipulátor na báze vektorovej grafiky.
Automa 2017, 23. s. 78--79.

Adamík, Michal -- Babinec, Andrej: Použitie robotického manipulátora v robotizovanom kreslení.
Diplomová práca. FEI STU 2016. 55 s.

Adamík, Michal -- Mrosko, Marián: Virtuálne modely reálnych systémov.
Bakalárska práca. Bratislava : FEI STU 2013. 36 s.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Priemyselná informatika
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Robotika a kybernetika
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Robotika a kybernetika

 

Zameranie výskumu

Vývoj metód generovania trajektórií pre robotické manipulátory

Parametrické programovanie robotických manipulátorov

Vývoj grafického rozhrania pre vizualizácie diaľnic a cestnej dopravy

Generovanie dátových štruktúr pre databázové systémy

Predmet Pozícia
Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike Cvičiaci