Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov

Title: 

Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-17-0116

Dĺžka projektu: 

1. august, 2018 - 30. jún, 2022

Zodpovedný riešiteľ: