Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie

Title: 

Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/2411/04

Dĺžka projektu: 

1. január, 2004 - 31. december, 2006

Zodpovedný riešiteľ: