Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor

Title: 

Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Dĺžka projektu: 

1. január, 2018 - 31. december, 2018

Zodpovedný riešiteľ: