Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre

Title: 

Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre

Typ projektu: 

Iný domáci

Číslo projektu: 

2017et005

Dĺžka projektu: 

1. január, 2018 - 30. november, 2018

Zodpovedný riešiteľ: