Autonomous Airships

Title: 

Autonomous Airships

Typ projektu: 

DAAD

Číslo projektu: 

aug.06

Dĺžka projektu: 

1. január, 2007 - 31. december, 2008

Zodpovedný riešiteľ: